Om Jeanette, Jenny & Therese

Som vi ser det innehåller kompetensutveckling olika delar, där själva utbildningen utgör grunden men där det viktigaste arbetet är implementeringen av de nya kunskaperna.

Om Jeanette

Jag är i grunden utbildad socialpedagog med över 30 års erfarenhet av socialt arbete i olika former. Jag har en steg 1 kompetens inom systemteori (familjeterapi). Är även utbildad inom bla lösningsinriktad pedagogik, lågaffektiv bemötande & Tydliggörande pedagogik (TEACCH).

Jag har arbetat i kommunal socialtjänsten med förändringsarbete och förebyggande arbete runt barn, unga och deras familjer. Har även flera års arbetslivserfarenhet av arbete inom privat vård och omsorg där jag bla har startat upp och drivit HVB-hem, skola och LSS-verksamheter.

Jag har arbetat som chef och ledare på olika nivåer, bla  som metodchef inom privat vård och omsorg.  Mitt uppdrag och ansvar var då att samordna, tydliggöra, säkerställa och utveckla metoder för att lyckas med uppdraget ett bra liv för barn och unga med ökande sårbarheter som kom i kontakt med verksamheterna.

Under mitt yrkesverksamma liv har jag identifierat en rad principer och grunder som blivit centrala för att lyckas i våra respektive uppdrag – oavsett verksamhet, målgrupp och åldersgrupp, däribland det lågaffektiva bemötandet. Jag har i mina olika uppdrag mött personer som har ökade sårbarheter och stresskänslighet där jag sett vilken skillnad det gör för individen om personen de möter har rätt kompetens, bemötande och syn på sitt uppdrag.

Författare till böckerna:

”Lågaffektivt bemötande – Vad krävs för en lyckad implementering, Komlitt 2020

”Lågaffektivt bemötande – om att få till det i det dagliga arbetet”, Komlitt 2022

”Världens bästa jobb”, Komlitt 2022

Om Jenny

Sedan några år tillbaka väljer jag att kalla mitt föräldraskap för ett livslångt ambassadörskap.
Jag är mamma till ett barn som har autism. Jag är också mamma till ett barn som har ett syskon som har autism.
Erfarenheterna det har givit mig tillsammans med de utmaningar och strider jag många gånger har fått utkämpa som förälder har varit en viktig kompass i mitt arbete med att stötta sårbara barn och föräldrar.

2018 gick jag utbildningen Atlass hos Studio III. Syftet var att få fler verktyg, dels för att kunna hjälpa mitt eget barn men under utbildningen insåg jag att jag också skulle kunna bidra till hjälp för andra barn genom att stötta och stärka deras föräldrar och anhöriga.

Vi familjer som omfattas av NPF förväntas kunna navigera rätt mellan det sakliga och det mänskliga mitt i en vardag som redan har innehåll av stress i en omfattning som många inte förstår vidden av. Vi förväntas också hålla ordning i juridik, struktur och administration men samtidigt lämna utrymme för att vara pragmatisk i en många gånger komplex situation.

Inom kort är jag certifierad tränare i Studio III efter att ha genomgått kursen Train the Trainer. Jag kommer då kunna erbjuda Studio III-utbildning riktat till föräldrar och anhöriga. En kurs jag själv hade önskat funnits för mig när livet lika plötsligt som omvälvande tog en annan vändning.

Om Therese

Jag är i grunden utbildad arbetsterapeut, men har i hela mitt yrkesliv arbetat med personer med funktionsnedsättningar i olika roller och verksamheter, främst autism, adhd och intellektuell funktionsnedsättning. Utöver arbetsterapeutexamen har jag en masterexamen i kriminologi samt kurser i autismspektrumtillstånd, socialpsykiatri och pedagogik på högskolenivå.

Ända sedan jag började intressera mig för arbete med personer med funktionsnedsättning i slutet på 1990-talet har jag varit intresserad av hur man kan förebygga och hantera våldsamma situationer, och hur man kan förstå dem. Jag har arbetat i skola, särskola, assistans, boende, daglig verksamhet och rättspsykiatrisk slutenvård.

Det alla dessa verksamheter har gemensamt är att vårt bemötande och vårt tänkande är det viktigaste verktyget för att kunna ge ett professionellt stöd och jag har sett hur otroligt stor skillnad omgivningens bemötande kan göra.

Utöver Studio3 och lågaffektivt bemötande arbetar jag också med utbildningar i ”Ett arbetssätt anpassat till personer med autism” via Utbildningscenter Autism som bygger på TEACCH.

Författare till boken ”Världens bästa jobb” utgiven av Komlitt förlag 2022