Om Jeanette, Jennie & Jenny

Som vi ser det innehåller kompetensutveckling olika delar, där själva utbildningen utgör grunden men där det viktigaste arbetet är implementeringen av de nya kunskaperna.

Jeanette och Jennie träffades för drygt 10 år sedan då vi arbetade hos samma vård och omsorgsaktör. En aktör med en stark vision och värdegrund med ett tydlig brukarfokus. Vi har sedan dess följts åt på olika vis. 2017 mötte vi Jenny under en föreläsning med Bo Hejlskov. Jenny bidrog med ett anhörigperspektiv som vi kände kompletterade våra professionella erfarenheter.  Vi delar syn på uppdrag och drivs av utveckling, kompetens och säkerställande av innehåll – av vikten av att vi gör det vi säger att vi ska göra.

Om Jeanette

Jag är i grunden utbildad socialpedagog med över 30 års erfarenhet av socialt arbete i olika former. Jag har en steg 1 kompetens inom systemteori (familjeterapi). Är även utbildad inom bla lösningsinriktad pedagogik, lågaffektiv bemötande & Tydliggörande pedagogik (TEACCH).

Jag har arbetat i kommunal socialtjänsten med förändringsarbete och förebyggande arbete runt barn, unga och deras familjer. Har även flera års arbetslivserfarenhet av arbete inom privat vård och omsorg där jag bla har startat upp och drivit HVB-hem, skola och LSS-verksamheter.

Jag har arbetat som chef och ledare på olika nivåer, bla  som metodchef inom privat vård och omsorg.  Mitt uppdrag och ansvar var då att samordna, tydliggöra, säkerställa och utveckla metoder för att lyckas med uppdraget ett bra liv för barn och unga med ökande sårbarheter som kom i kontakt med verksamheterna.

Under mitt yrkesverksamma liv har jag identifierat en rad principer och grunder som blivit centrala för att lyckas i våra respektive uppdrag – oavsett verksamhet, målgrupp och åldersgrupp, däribland det lågaffektiva bemötandet. Jag har i mina olika uppdrag mött personer som har ökade sårbarheter och stresskänslighet där jag sett vilken skillnad det gör för individen om personen de möter har rätt kompetens, bemötande och syn på sitt uppdrag.

Om Jennie

Jag är pedagog med över 15 års erfarenhet av att arbeta med människor med ökad sårbarhet i form av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, ofta i kombination med psykiatrisk tilläggsproblematik.

Min erfarenhet är främst att arbeta med människor med komplexa behov, människor som av omgivningen upplevs utmanande.

De människor jag möter lever ofta under hög stress och belastning och i en vardag som kantas av allt för låg kravanpassning från omgivningen.

För att kunna skapa en fungerande vardag krävs välfyllda verktygslådor. Vi behöver ha verktyg för att hantera, även utmanande situationer, på ett sätt som fungerar och som vilar på en empatiskt och humanistisk människosyn.

Jag har sedan 2008 arbetat med implementering av Lågaffektivt Bemötande i olika verksamheter. Detta har jag gjort i rollen som pedagog, Verksamhetschef (LSS 9:8) samt handledare.

Jag har lång erfarenhet av att utbilda, handleda och implementera Lågaffektivt Bemötande i verksamheter inom LSS (Barn-Vuxen ), HVB ( Barn och Ungdom), Tränings-särskola

Om Jenny

Sedan några år tillbaka väljer jag att kalla mitt föräldraskap för ett livslångt ambassadörskap.
Jag är mamma till ett barn som har autism. Jag är också mamma till ett barn som har ett syskon som har autism.
Erfarenheterna det har givit mig tillsammans med de utmaningar och strider jag många gånger har fått utkämpa som förälder har varit en viktig kompass i mitt arbete med att stötta sårbara barn och föräldrar.

2018 gick jag utbildningen Atlass hos Studio III. Syftet var att få fler verktyg, dels för att kunna hjälpa mitt eget barn men under utbildningen insåg jag att jag också skulle kunna bidra till hjälp för andra barn genom att stötta och stärka deras föräldrar och anhöriga.

Vi familjer som omfattas av NPF förväntas kunna navigera rätt mellan det sakliga och det mänskliga mitt i en vardag som redan har innehåll av stress i en omfattning som många inte förstår vidden av. Vi förväntas också hålla ordning i juridik, struktur och administration men samtidigt lämna utrymme för att vara pragmatisk i en många gånger komplex situation.

Inom kort är jag certifierad tränare i Studio III efter att ha genomgått kursen Train the Trainer. Jag kommer då kunna erbjuda Studio III-utbildning riktat till föräldrar och anhöriga. En kurs jag själv hade önskat funnits för mig när livet lika plötsligt som omvälvande tog en annan vändning.