Studio III 3 dagars utbildning

Utbildningen innehåller

  • Lågaffektivt bemötande

  • Orsaker till Utmanande beteende

  • Tolerans för Utmanande beteende

  • Hantering vs Förändring

  • Hur skall vi arbeta förebyggande för att undvika utmanande situationer?

  • Fysiska interventioner ur ett humant perspektiv

Train-the-trainer – Inhouse-tränare

Vi erbjuder möjligheten att bli Inhouse-träanre i STUDIO III. Som inhouse-tränare ges du möjlighet att utbilda kollegorna i den egna organisationen. Utbildningen äger rum 2 gånger/år

Utbildningen pågår under 3×5 dagar med ca 1 månad mellan veckorna, där deltagarna får verktygen i att kunna genomföra egna 3-dagars utbildningar inom den egna verksamheten. Utbildningen kommer vara på engelska.

Tid och plats för insatsen

PLATS: Bantorget 5 i Lund

Våren 2024:
Vecka I. 29 januari – 2 februari
Vecka II. 11 mars – 15 mars

Vecka III. 22 april – 26 april

Hösten 2024:

Datum kommer inom kort

Kostnader

3500 GBP för alla tre veckorna. I priset ingår kursmaterial, lunch och fikor.

För anmälan och frågor

torbjorna@studio3.org eller +46725575300

Du kan också läsa mer på www.studio3.org/training-trainers  eller www.lagaffektivt.se

Uppdragsutbildning till hela arbetsgruppen

Vi erbjuder utbildning för hela arbetsgruppen. Vårt utbildningskoncept bygger på att vi utbildar hela arbetsgrupper i metoden då vi ser att detta är det som gör en skillnad för verksamheten och våra brukare. Vi kommer ut till er och håller en tre dagars utbildning. Att utbilda hela arbetsgruppen skapar de bästa förutsättningarna för en lyckad implementering av metoden.

Kontakta oss för pris och mer information.

Öppna utbildningar

Våra öppna utbildningar kommer bli ett komplement till vårt utbildningskoncept för att erbjuda nyanställd personal utbildning i metoden. Vi ser även att dessa utbildningar kan vara ett bra sätt att bekanta sig med metoden för verksamheter som funderar på att utbilda hela arbetsgruppen. Under våren 2024 kommer vi erbjuda 3 tillfällen för Öppna utbildningar. Datum för höstens utbildningar kommer inom kort.

Lund;

Tillfälle 1:

27-29 februari

Tillfälle 2:

14-16 maj

För dessa båda utbildningar ansvarar Therese Waldenborg, theresew@studio3.org

Anmälan sker via mail till  utbildaren

Tillfälle 3:

24-26 juni

För denna utbildningen ansvarar Jeanette Johansson-Ånmark, jeanettea@studio3.org

Anmälan sker via mail till  utbildaren

Kostnad;

6500:- exkl moms/deltagare – i priset ingår fika och lunch samt utbildningsintyg

Max deltagare 16

Välkomna!