Det lågaffektiva förhållningssättet tar utgångspunkt dels i affektteori och annan utvecklings- och neuropsykologi, dels i en etisk och filosofisk grundsyn. Dessa kan beskrivas på olika sätt. Bo Hejlskov Elvén är den främsta företrädaren i Sverige av förhållningsättet. Han beskriver den filosofiska grundsynen som två principer, ansvarsprincipen och kontrollprincipen, i kombination med hur vi ser på människan vi möter.

Förhållningssättet tar utgångspunkt i brukarens rätt att finnas till utifrån sina förutsättningar och omgivningens ansvar för att skapa förutsättningar för detta. Vi kan då minimera våld och självskada enbart genom ett ändrat arbetssätt.

Bo menare vidare att den etiska grundsynen bygger på att Alla har rätt att säga nej. Den pedagogiska uppgiften består i att få brukaren att säga ja. Både det etiska ställningstagandet och filosofin har som syfte att individens grundläggande rättigheter upprätthålls. Alla har rätt till ett bra liv!

Vad är ett lågaffektivt bemötande

  • Förhållningssätt för att hantera utmanande beteende
  • Omsorg och respekt för den enskilda människan
  • Undvika fysiska interventioner
  • Reduktion av upptrappning av en konflikt/utmanande beteende.
  • Se till min egen respons och mitt eget beteende

Vad är en lågaffektiv miljö?

”Är en verksamhet där man skapar en miljö präglad av lugn och positiva förväntningar på de människor vi arbetar med eller på annat har ansvar för, i syfte att minska stress och problemskapande beteende. Metoderna handlar om tänkande och praktiska förhållningssätt som kroppsspråk, fysiskt avstånd och konfliktutvärdering”

Bo Hejlskov Elvén

Böcker

Poddar

Samarbetspartners