Lite mer om mig

Sedan 2016 arbetar jag också tillsammans med psykologen, forskaren och författaren Bo Hejlskov Elvén med bokturnén kopplat till den välkända föreläsningen Lågaffektivt bemötande. Som marknadsförare och säljare av den Lågaffektiva bokhandeln träffar jag anhöriga och npf-föräldrar. I detta arbete väcktes en önskan att möta och skapa konkretare förutsättningar för alla dem som är i relation med en människa med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Jag vill också ge professionella möjlighet att bredda bilden om hur det kan se ut i en familj som omfattas av Npf.

Både Jeanette och Jennie är personer som jag har stor respekt för och att vi nu ska få arbeta tillsammans under det Lågaffektiva taket med Studio III känns både ärofyllt och helt rätt!
Jag brinner för att stärka föräldrar och anhöriga och det känns lika naturligt som självklart att anhörigperspektiv och stöd ska ingå i det vi erbjuder.

Nu är även jag igång, för jag har helt enkelt startat en verksamhet som erbjuder den helhet av stöd jag själv saknat.

Konkret /
Jenny Hede ”helvetesmamman”

Foto: J. Hede