Studio III Sverige

Studio III – En metod för hantering av utmanande beteende som bygger på lågaffektivt bemötande

Vi vill bidrar till att skapa en säker och begränsningsfri värld där alla kan leva ett meningsfullt och bra liv.

Nyheter

Videos & Bloggar

Se videos & bloggar om LAB & Studio 3 Sverige